[Εργαστήριο Επεξεργασίας Δεδομένων].[Μηχανογράφηση]
Μηχανογραφικές εφαρμογές Πανεπιστημίου Κρήτης
 


blue bar graphic

 

blue bar graphic
                        

  

 
Χρήστης:
Τομέας:

 
Η σύνδεση πραγματοποιείται μόνον σε φυλλομετρητή "Internet explorer".Εάν η εφαρμογή δεν εκτελείτε χρησιμοποιώντας Internet Explorer, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: Από το μενού εργαλεία->επιλογές/Tools->Internet Options  Πηγαίνετε στο μενού Ασφάλεια/Security Ξετσεκάρετε την επιλογή "Ενεργοποίηση προστατευμένης κατάστασης λειτουργίας"/"Enable Protected Mode". Δοκιμάστε και πάλι να συνδεθείτε..
Επιλέξτε όταν ζητηθεί ενσωμάτωση ή μη τοπικών εκτυπωτών στο περιβάλλον εργασίας