Ωρομετρικό Σύστημα Πανεπιστημίου Κρήτης

Οδηγίες χρήσης

Χρήση της κάρτας κατά την προσέλευση/αποχώρηση

Τα σημεία ελέγχου διαθέτουν (2) αισθητήρες/αναγνώστες με ενδείξεις "Είσοδος" και "Έξοδος" με πράσινο και κόκκινο χρώμα γραμμάτων αντίστοιχα. Ο αναγνώστης εισόδου είναι στην δεξιά πλευρά και ο αναγνώστης εξόδου στην αριστερή. Ο κάθε αισθητήρας έχει (2) φωτεινούς ενδείκτες (LED). Ο ενδείκτης με το λαμπερό κυανό χρώμα στην αριστερή πλευρά δηλώνει την λειτουργία του συστήματος. Ο ενδείκτης με το κόκκινο χρώμα δηλώνει την καταχώρηση .
Για να χρησιμοποιήσετε την κάρτα, κρατήστε την ή περάστε την κοντά στον αναγνώστη σε απόσταση έως και 10 εκατοστά.
Ο αναγνώστης παράγει ένα σύντομο ηχητικό σήμα και αλλάζει ο κόκκινος ενδείκτης σε πράσινο για να δηλώσει ότι η κάρτα έχει διαβαστεί. Εάν ο κόκκινος ενδείκτης δεν αλλάξει σε πράσινο τότε σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα π.χ : η κάρτα δεν έχει ενεργοποιηθεί.


Κανόνες καταγραφής και ωρομέτρησης

Το σύστημα λειτουργεί και καταγράφει σε 24ωρη βάση

  • Εάν υπάρχουν πολλαπλές καταχωρήσεις εισόδου/εξόδου ημερησίως , προσμετράται η πρώτη καταχώρηση εισόδου και η τελευταία εξόδου.
  • Καθημερινά στις 12.00 μμ αλλάζει το 24ωρο καταμέτρησης . Συνεπώς δεν μπορεί να υπάρξει είσοδος σήμερα και έξοδος αύριο.
  • Δεν υπάρχει αλλαγή στο υφιστάμενο σύστημα σύντομων αδειών


Ιστοτόπος πληροφόρησης κατόχων κάρτας, υπόχρεων ωρομέτρησης

Δημιουργήθηκε ιστότοπος όπου ο κάτοχος της κάρτας μπορεί να :

  • παρακολουθεί τις καταχωρήσεις του συστήματος που τον αφορούν
  • Βλέπει τους υπολογισμούς της ωρομέτρησης

*** Σύνδεσμος πληροφόρησης υπόχρεων ωρομέτρησης

*** Σημεία ωρομέτρησης σε: