Για εισαγωγή στο σύστημα πρέπει να πληκτρολογήσετε τον Αρ. Μητρώου και την ημερομηνία γέννησής σας στα παραπάνω πεδία (Όνομα χρήστη και Κλειδάριθμος αντίστοιχα).
Ο Αρ. Μητρώου θα σας δοθεί από τα κατά τόπους γραφεία προσωπικού του Π.Κ σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο αντίστοιχα στα Τηλ. 7937 Β' Προσωπ.) ,7945 (Α' Προσωπ.), 3188 (Β' Προσωπ.),3186 (Α' Προσωπ.).  Είναι δε ακέραιος αριθμός τον οποίο εισάγετε ΧΩΡΙΣ κενά. (π.χ. 917).
Στο πεδίο Ημερ. γέννησης αν η ημέρα ή ο μήνας είναι μονοψήφιος αριθμός ΜΗΝ πληκτρολογήσετε το 0 (μηδέν) πριν το ψηφίο. Το δε έτος πρέπει να είναι τετραψήφιος ακέραιος.  Χωρίσετε δε ημέρα, μήνα, έτος με καθέτους ΧΩΡΙΣ κενά. (π.χ. 28/8/1940 ή 3/11/1940).Κατά την πληκτρολόγηση του εν λόγω πεδίου εμφανίζονται αστερίσκοι στην οθόνη σας για λόγους ασφαλείας.
 Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατόν να συνδεθείτε, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Μηχανογράφηση του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Τηλ. 3361 ή αποστείλατε ηλεκτρονικό μήνυμα πατώντας τον σύνδεσμο της μηχανογράφησης στο υποσέλιδο της παρούσας ιστοσελίδας.